Acrilico su tela

37-acrilico-su-tela-40x120

Acrilico su tela – 120×40 (2010)